loader是webpack中模块解析器,例如常见的css-loader:

  1.   module: {
  2.     rules: [
  3.       {
  4.         test: /\.css$/,
  5.         use: [ 
  6.           'css-loader'
  7.         ]
  8.       }
  9. }

  识别loader

  有些时候我们想自定义loader,但是webpack默认是在node_modules目录下寻找loader,webpack将无法识别,因此我们要先配置webpack如何识别到我们写的loader:

  1.resolveLoader.moduels

  1. resolveLoader: {
  2.     modules: ['node_modules', 'loaders'] // 先从node_modules中查找,没有从loaders文件夹中查找loader1.js  },
  3.   module: {
  4.     rules: [
  5.       {
  6.         test: /\.js/,
  7.         use: ['loader1']
  8.       }
  9.     ]
  10.   }

  2.resolveLoader.alias

  1. resolveLoader: {
  2.     alias: {// 绝对路径
  3.       loader1: path.resolve(__dirname, 'loaders', 'loader1.js')
  4.     }
  5.   },

  3.loader的绝对路径

  1. module: {
  2.     rules: [
  3.       {
  4.         test: /\.js/,
  5.         use: [path.resolve(__dirname, 'loaders', 'loader1.js')]
  6.       }
  7.     ]
  8.   }

  4.npm link

  之前写过一篇npm link 的文章:npm link

  自定义简单loader

  今天我们实现个简单的loader,将js中的A变成B,我们先新建一个test-loader目录,新建index.js:

  1. function replace(source) {
  2.     return source.replace(/A/g, 'B');
  3. }
  4. module.exports = function (content) {
  5.     return replace(content);
  6. };

  接着创建package.json:(利用npm link方式)

  1. {
  2.   "name": "test-loader",
  3.   "version": "1.0.0",
  4.   "description": "",
  5.   "main": "index.js"
  6. }

  然后将test-loader和真正开发的目录关联起来,最后将test-loader配入webpack.config.js中:

  1. module: {
  2.         rules: [
  3.             {
  4.     test: /\.js$/,
  5.     use: ['test-loader']
  6.             }
  7.         ]
  8.     },

  运行项目,就可以将项目中的A变成B。

  回到顶部
  我要评论

  所有评论

   相关文章